(KKYDP) MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ "HİBE BAŞVURULARI" BAŞLADI

        Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/36 no’lu tebliği 03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. 27 adet makineye hibe desteği verilecektir.

        2012 yılında hibe kapsamında verilecek olan makine listesi :

a)  Anıza doğrudan ekim makinesi

b)  Arıcılık makine ve ekipmanı

c)  Balya Makinesi

ç)  Balıkçı gemilerinde soğuk depo

d)  Biçer bağlar

e)  Canlı balık nakil tankı

f)  Çeltik fide dikim makinesi

g)  El traktörü

ğ)  File sisteminin kurulması

h) Gübre dağıtma makinesi

ı)  Güneş kolektörü

i)  Mibzer

j)  Pamuk toplama makinesi

k)  Pancar söküm makinesi

l)  Patates söküm makinesi

m)  Pülverizatör

n)  Sap parçalama makinesi

o)  Sap Toplamalı Saman Makinesi

ö)  Silaj makinesi

p)   Sıra arası çapa makinesi

r)   Su ürünlerinde buzlama makinesi

s)   Su ürünleri için kuluçka dolabı

ş)   Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

t)   Tambur filtre

u)  Taş toplama makinesi

ü)  Yem hazırlama makinesi

v)  Zeytin hasat makinesi                                                   

          Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Tebliğ ile ilgili olarak başvuru tarihi Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün olup SON BAŞVURU TARİHİ "01.08.2012"dir.

          Bu yıl hibe başvurusunda bulunacak olan çiftçiler, hibe başvuru dosyasını hazırladıktan sonra bağlı bulundukları İlçe Müdürlüklerine başvuracaklardır.

          Başvuru şartları ile ilgili açıklayıcı bilgiler uygulama rehberinde bulunmaktadır.

         “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ”ni görmek için lütfen tıklayınız…

          “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”i görmek için lütfen tıklayınız…

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

05.07.2012