ADANA VALİLİĞİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ MİSAFİRHANE FİYATLARI

       İl Müdürlüğümüz Misafirhanesi Yönetim Kurulu 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014/3 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine ilişkin tebliğ gereğince, misafirhane konaklama ücretleri tespit edilmiş olup, ücretlendirme aşağıdaki gibidir;

1-) Denetim elemanları için 50 (Elli) TL.

2-) Misafirhaneden yararlanacak geçici görevli kamu personellerinden ilk 10 gün için 30 (Otuz) TL. daha sonraki günler için 15 (Onbeş) TL.

3-) Geçici görevli olmayan misafirhanede konaklama amacıyla kalacak olan kurum personelinden ve personelin eşleri ve üstsoy ve altsoylarından günlük 20 (Yirmi) TL.

4-) a) Diğer kurum ve kuruluş personeli (geçici görevli olmayan) ve emeklileri ile bunların üst altsoylarına her gece için 25 (Yirmibeş) TL.

      b) Kamu görevlisi olmayanlar için 30 (Otuz) TL.'dir.

5-) Misafirhaneden yararlanmalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli ile eşleri, üstsoy ve altsoylarına öncelik verilecektir.

6-) Belirlenen fiyatlar, yemek ve kahvaltı ücretleri hariç olarak uygulanacaktır.

7-) Misafirhane için tespit edilen ücretler, şahıslardan peşin olarak tahsil edilecektir.

8-) Ücret tarifesi 01/02/2014 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

10.01.2012